לשון זהב

בית הזמנות חומרי למידה מומלצים פורום צור קשר

ספרי עברית של זהבה חזן

ממוקדים לפי חוזר מפמ"ר תשפ"ג

נכתבו עבור הציבור הדתי והחרדי, ובהם תכנים ומסרים חינוכיים בהתאם.

מערכת הצורות תחביר 30% תחביר 70% הטקסט ניתוח וניסוח חלק א מיזוג וטקסט טיעון וטקסט
מערכת הצורות

מערכת הצורות - פועל ושם

לכיתות ט עד יב

מהדורה חדשה תשפ"ג
בספר הובאו הכללים, מנוסחים בדייקנות ובתמציתיות, ותרגילים רבים ומגוונים לפי דרכי התשאול בבחינות הבגרות. לכל פרק בספר יש תרגילים בהקשר טקסטואלי.
400 עמודים
מחיר 70 שח

תוכן דוגמה
תחביר

תחביר - ניתוח וניסוח

לכיתה י

מהדורה חדשה תשפ"ג
העמקה 30%
בספר הובאו כללי התחביר, מנוסחים בדייקנות ובתמציתיות, ותרגילים רבים ומגוונים לפי דרכי התשאול בבחינות הבגרות. בספר פירוט של הקשרים הלוגיים והתפקוד של כל חלק
168 עמודים
מחיר 40 שח

תוכן דוגמה
תחביר

תחביר - ניתוח וניסוח

לנבחני בגרות חיצונית בתחביר

מהדורה תשע"ו
בספר הובאו כללי התחביר, מנוסחים בדייקנות ובתמציתיות, ותרגילים רבים ומגוונים לפי דרכי התשאול בבחינות הבגרות. בספר פירוט של הקשרים הלוגיים והתפקוד של כל חלק
291 עמודים
מחיר 60 שח

תוכן דוגמה
הטקסט ניתוח וניסוח חלק א

הטקסט - ניתוח וניסוח - חלק א

לכיתה ט

בספר הובאו כל מיומנויות היסוד בהבנת הנקרא מנוסחים בדייקנות.
כל מיומנות מלווה בתרגילים רבים.
הספר מקנה לתלמיד שליטה בניתוח טקסט בהבנת מבנהו ובפענוח האמצעים הרטוריים שבו.
176 עמודים
מחיר 40 שח

תוכן דוגמה
טיעון וטקסט

טיעון וטקסט

לכיתה י

לכיתות י'
בספר תמצאו תרגילים לניתוח הטיעון ולכתיבת כל חלקיו.
כמו כן יש בו מטלות כתיבה לתלקיט קצרות טווח וארוכות טווח.
176 עמודים
מחיר 40 שח

תוכן תרגיל לדוגמה
מיזוג וטקסט

מיזוג וטקסט

לכיתות יא יב

לכיתות י"א, י"ב
מכין את התלמיד למטלת כתיבה ממזגת עפ"י עקרונות הסקירה האקדמית.
כמו כן תמצאו בספר תרגילי ניתוח טקסטים וחשיפת הדיאלוגיות ביניהם.
176 עמודים
מחיר 40 שח

תוכן יחידה לדוגמה